Zastosowania

  • Home
  • »
  • Zastosowania
Składowiska odpadów

ActiMat jako uszczelnienie dna składowiska

ActiMat jako okrycie – rekultywacja składowiska

SolidMat stabilizacja skarpy składowiska

Drogi

ActiMat jako uszczelnienie rowu

Solidmat jako ochrona przeciwerozyjna

SolidMat podbudowa drogi

Zbiorniki wodne

Actimat jako uszczelnienie kanału

Kopalnie

ActiMat jako uszczelnienie pól odkładczych

Hydroizolacje konstrukcji żelbetowych

ActiTex na grodzicy stalowej

ActiTex na ścianie berlińskiej

ActiTex pod płytą fundamentową

ActiTex instalowany na szalunku

ActiTex na palach wierconych

Actistop

ActiStop między zbrojeniem w przerwie roboczej

ActiStop z siatką ActiFix w przerwie roboczej