Produkty

Inżynieria Budowlana:

ActiMat jest igłowaną, geosyntetyczną wykładziną iłową składającą się z dwóch geotekstyliów, pomiędzy którymi umieszczona jest warstwa bentonitu sodowego. ActiMat wykorzystuje unikalną technologię, dzięki której przesypywanie dłuższych boków arkuszy nie jest wymagane.

Zastosowanie:

 • zbiorniki wodne, zapory, wały przeciwpowodziowe
 • składowiska odpadów ciekłych
 • infrastruktura transportu, torowiska
 • budowa kanałów
 • składowiska i stacje przeładunkowe odpadów stałych
 

Zalety:

 • samo uszczelnianie
 • ograniczony zakres prac przygotowawczych
 • łatwa i szybka instalacja
 • trwałość nieograniczona w czasie
 • instalacja na wilgotnym podłożu
 • instalacja w różnych warunkach atmosferycznych
 

Instalacja:

 • układać na wyrównanym i zagęszczonym gruncie
 • materiał układać na zakład
 • można układać na zamarzniętej lub wilgotnej powierzchni
 • nie instalować w stojącej wodzie
 

Pakowanie:
Materiał dostępny w rolkach o wymiarach 5 x 40 m nawinięte na rurę o średnicy wewnętrznej 100mm, zabezpieczone rękawem foliowym. Istnieje możliwość dostawy rolek o innych wymiarach.

Przechowywanie:
Materiał o ile znajduje się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu może być składowany bez przykrycia.

SolidMat jest wysokiej jakości geokompozytem, składającym się ze specjalnej mieszanki minerałów umieszczonej pomiędzy tkaniną i dwiema włókninami polipropylenowymi, połączonymi za pomocą igłowania. W kontakcie z wodą materiał utwardza się, tworząc sztywną warstwę, wytrzymałą na rozciąganie i przebicie.

Zastosowanie:

 • stabilizacja gruntu: drogi, torowiska, prace ziemne, fundamenty, konstrukcje oporowe
 • bariery przeciw cieczom: jeziora, zbiorniki wodne, tamy, wały przeciwpowodziowe
 • składowiska odpadów stałych i ciekłych, ochrona wtórna
 • ochrona membran i innych uszczelnień
 • obciążenie innych materiałów – kanały, stawy jeziora
 

Zalety:

 • ograniczone prace przygotowawcze
 • łatwa i szybka instalacja
 • długie działanie
 

Układanie:

 • rozwinąć na gładkim i zagęszczonym podłożu lub innym materiale
 • kolejne pasma układać na zakład około 200 mm wzdłuż dłuższych boków, krótsze około 300 mm.
 

Opakowanie:
SOLIDMAT® jest dostarczany w arkuszach o szerokości 5 m i długości zależnej od typu materiału, rolowanych na rdzeniach nawojowych o średnicy wewnętrznej 100 mm. Rulony zabezpieczane są rękawem foliowym. Inne wymiary dostępne na żądanie.

Składowanie:
Jeśli przechowywany na zewnątrz, materiał musi być układany na suchym, wyrównanym podłożu i przykryty folią. Niedopuszczalny jest kontakt z wodą przed instalacją.

R-MAT jest geosyntetyczną wykładziną, składającą się z warstwy granulatu kauczukowego umieszczonego między dwoma geowłókninami, które są ze sobą połączone w procesie igłowania. Materiał z racji swoich znakomitych właściwości zabezpieczających idealnie nadaje się do ochrony geomembran, izolacji i innych geosytetyków przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie:

 • ochrona membran, uszczelnień i innych geostyntetyków
 

Zalety:

 • ograniczone prace przygotowawcze
 • łatwa i szybka instalacja
 

Układanie:

 • rozwinąć na gładkim i zagęszczonym podłożu lub innym materiale
 • kolejne pasma układać na zakład około 200 mm wzdłuż dłuższych boków, krótsze około 300 mm
 

Opakowanie:
R-Mat® jest dostarczany w arkuszach o szerokości 5 m, długości zależnej od typu materiału, rolowanych na rdzeniach nawojowych o średnicy wewnętrznej 100 mm. Rulony zabezpieczane są rękawem foliowym.

Składowanie:
Materiał o ile znajduje się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu może być składowany bez przykrycia.

Hydroizolacje konstrukcji żelbetowych:

ActiTex jest wysoce efektywną hydroizolacją ciężką, składającą się z warstwy bentonitu sodowego, umieszczonej pomiędzy tkaniną i włókniną. Wszystkie komponenty są zespolenie za pomocą igłowania. Dodatkowo materiał może być pokryty jest warstwą folii polimerowej, połączenie kompozytu i membrany nie ulega degradacji w kontakcie z wodą.
W kontakcie z wodą bentonit przekształca się w gęsty żel, który stanowi skuteczną barierę dla wody. Ciśnienie pęcznienia aktywnego bentonitu powoduje samo naprawianie izolacji.

Zastosowanie:

 • Pionowe izolacje podziemnych części budowli
 • Poziome izolacje płyt fundamentowych
 • Izolacja stałe obudowy wykopów: ściany szczelinowe, ściany berlińskie, grodzice stalowe
 • Izolacje tuneli podziemnych
 

Zalety:

 • Samouszczelnianie
 • Ograniczony zakres prac przygotowawczych
 • Łatwa i szybka instalacja
 • Możliwość montowania wewnątrz szalunku lub na stałej obudowie wykopu
 • Nie wymaga warstw podkładowych i ochronnych
 • Trwałość nieograniczona w czasie
 • Instalacja na wilgotnym podłożu
 • Instalacji w różnych warunkach atmosferycznych
 • Oszczędność czasu dzięki eliminacji przerw technologicznych, związanych np. z czasem wiązania podłoża
 
 

Instalacja:

 • izolacja pozioma pod płytą układać na wyrównanym i zagęszczonym gruncie, lub chudym betonie
 • izolacja pionowa przed układaniem nierówności wypełnić szpachlą bentonitową
 • materiał układać na zakład około 10cm
 • można układać na zamarzniętej lub wilgotnej powierzchni
 • nie instalować w stojącej wodzie
 • w przypadku wód gruntowych o silnym zasoleniu, wysokiej przewodności elektrycznej, PH poniżej 4 lub powyżej 11 należy skonsultować się z dostawcą.

ActiStop jest hydrofilową taśmą uszczelniającą, składającą się z mieszanki bentonitu sodowego i kauczuku butylowego. ActiStop jest aktywnym materiałem uszczelniającym, który reaguje z wodą i uszczelnia złącza w betonie. Uszczelnienie jest odporne nawet na wysokie ciśnienie hydrostatyczne. Ze względu na zawartość bentonitu sodowego, ActiStop w kontakcie z wodą zwiększa swoją objętość (pęcznieje) i penetruje drobne pęknięcia, zarysowania i szczeliny. ActiStop jest aktywną taśmą uszczelniającą zaprojektowaną w celu zastąpienia pasywnych taśm wykonanych z PCW, gumy lub elastomerów, niewymagającą wstępnych przygotowań, połączeń krzyżowych, nadlewek betonowych czy zgrzewania. ActiStop jest produkowany w wygodnych do instalacji krążkach.
ActiStop może być mocowany do betonu, stali lub rur (PVC). Końce taśmy łączone są na styk (nie na zakład) w taki, sposób by tworzyły ciągłą wstęgę.

Typowe Zastosowania:

 • Przerwy technologiczne w konstrukcjach żelbetowych
 • Połączenie nowej z istniejącą konstrukcją betonową
 • Przepusty szczelne przez konstrukcje
 • Nieregularne powierzchnie
 • Przejścia instalacyjne
 

Zalety:

 • Elastyczność – profil może być zastosowany na wielu nieregularnych podłożach
 • Materiał odporny na ciśnienie hydrostatyczne do 6 bar (60 m)
 • Pęcznienie kilkukrotne w stosunku do suchej objętości, powoduje powstanienieprzepuszczalnego żelu, który wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni
 • Proste łączenie na styk wykonywane na placu budowy
 • Powtarzalne pęcznienie po każdym cyklu uwodnienia – suszenia
 • Odporny na zamarzanie/rozmarzanie.ActiMat