Zastosowania

  • Home
  • »
  • Zastosowania

ActiMat jako uszczelnienie dna składowiska

ActiMat jako okrycie – rekultywacja składowiska

SolidMat stabilizacja skarpy składowiska

ActiMat jako uszczelnienie rowu

Solidmat jako ochrona przeciwerozyjna

SolidMat podbudowa drogi

Actimat jako uszczelnienie kanału

ActiMat jako uszczelnienie pól odkładczych

ActiTex na grodzicy stalowej

ActiTex na ścianie berlińskiej

ActiTex pod płytą fundamentową

ActiTex instalowany na szalunku

ActiTex na palach wierconych

ActiStop między zbrojeniem w przerwie roboczej

ActiStop z siatką ActiFix w przerwie roboczej