Oferta

Hydroizolacje

ActiTex jest wysoce efektywną hydroizolacją ciężką, składającą się z warstwy bentonitu sodowego, umieszczonej pomiędzy tkaniną i włókniną polipropylenową. Wszystkie komponenty są zespolone za pomocą igłowania. Dodatkowo materiał pokryty jest warstwą folii polimerowej, dzięki czemu połączenie kompozytu i membrany nie ulega degradacji w kontakcie z wodą.

W kontakcie z wodą bentonit przekształca się w gęsty żel, który stanowi skuteczną barierę dla wody. Ciśnienie pęcznienia aktywnego bentonitu powoduje samo naprawianie izolacji.

Zastosowanie:

 • pionowe izolacje podziemnych części budowli,
 • poziome izolacje płyt fundamentowych,
 • izolacje stałe obudowy wykopów: ściany szczelinowe, ściany berlińskie, grodzice stalowe,
 • izolacje tuneli podziemnych.

Zalety:

 • samouszczelnianie,
 • ograniczony zakres prac przygotowawczych,
 • łatwa i szybka instalacja,
 • możliwość montowania wewnątrz szalunku lub na stałej obudowie wykopu,
 • nie wymaga warstw podkładowych i ochronnych,
 • trwałość nieograniczona w czasie,
 • instalacja na wilgotnym podłożu,
 • instalacja w różnych warunkach atmosferycznych,
 • oszczędność czasu dzięki eliminacji przerw technologicznych, związanych np. z czasem wiązania podłoża.

Instalacja:

 • izolacja pozioma – pod płytą układać na wyrównanym i zagęszczonym gruncie lub chudym betonie
 • izolacja pionowa – przed układaniem nierówności wypełnić szpachlą bentonitową
 • materiał układać na zakład około 10 cm
 • można układać na zamarzniętej lub wilgotnej powierzchni
 • nie instalować w stojącej wodzie
 • w przypadku wód gruntowych o silnym zasoleniu, wysokiej przewodności elektrycznej, PH poniżej 4 lub powyżej 11 należy skonsultować się z dostawcą.

Pakowanie:

Materiał dostępny w rolkach o wymiarach:

 •  5 x 40 m nawinięte na rurę o średnicy wewnętrznej 100mm, zabezpieczone opakowaniem foliowym
 • 2,5 x 10 m nawinięte na rurę o średnicy wewnętrznej 100mm, zabezpieczone opakowaniem foliowym
 • 1,1 x 5 m pakowane na paletach 35 rolek na palecie, paleta owinięta folią

Przechowywanie:

Materiał, o ile znajduje się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, może być składowany bez przykrycia.

Zalecenia BHP

Nie wymagane są szczególne środki ostrożności, poza standardowymi wymaganiami na placu budowy.