O firmie

Prezentacja działalności

Opis firmy

Przedsiębiorstwo GDA sp. z o.o. zajmuje się produkcją: aktywnych kompozytów stosowanych w inżynierii budowlanej oraz w budownictwie kubaturowym. Najważniejsze zastosowania naszych materiałów to:

  • uszczelnienia składowisk odpadów ciekłych i stałych, poboczy dróg i torowisk, wałów przeciwpowodziowych, sztucznych jezior
  • uszczelnienia konstrukcji podziemnych i podziemnych części konstrukcji
  • uszczelnienia przerw roboczych w betonowaniu.
Naszym największym kapitałem jest zaangażowany, doświadczony zespół  i najnowocześniejsza technologia produkcji. Współpracując z najlepszymi dostawcami i kooperantami, jesteśmy w stanie spełnić najwyższe wymagania, a także dostosowywać wyroby do specyficznych wymogów projektu.